Home

Trending News


1 2

Art


อาชีพกับการทำงานด้านศิลปะ

อาชีพกับการทำงานด้านศิลปะ เรียนศิลปะทํางานอะไร

เชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อและกำลังจะเลือกสาขาเรียนต่อ  …
Read More
พัฒนาการทางด้านร่างกายทำได้ด้วยงานศิลปะ

เด็กเล็กกับพัฒนาการทางด้านร่างกายทำได้ด้วยงานศิลปะ

            พัฒนาการในวัยเด็กถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่พ่อแม่ควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะเด็กเป็นวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและสมองไปพร้อมกัน …
Read More

Business


1 2 3 4 5 6 7 8

Society