Author: Wesley Richardson

สร้างรายได้กับงานศิลปะ

หาเงิน สร้างรายได้กับงานศิลปะหาเงิน สร้างรายได้กับงานศิลปะ

            การที่เรามองหารายได้เสริมในยุคนี้ นับว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะรายได้ที่มีอยู่เดิมเริ่มไม่พอกับรายจ่าย หรืออีกเหตุผลก็เป็นเพราะเรามีความต้องการมากขึ้น  ดังนั้นหากไม่มีเงิน ชีวิตคงจะอยู่อย่างยากลำบากมาก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวล้วนแต่ต้องใช้เงินซื้อมาแทบทั้งสิ้น ดังนั้นการหารายได้เพิ่มหลายช่องทางจึงเป็นทางออกที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น เพราะการมีรายได้มากกว่ารายจ่ายย่อมดีกว่าแน่นอน แต่จะดีมากแค่ไหนหากสามารถเปลี่ยนงานศิลปะที่ตนเองชื่นชอบให้กลายเป็นช่องทางสร้างได้ ซึ่งวันนี้เรามีงานศิลปะที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้ นั่นคือ การเย็บผ้า             สำหรับคนที่ชอบการเย็บปักถักร้อยถือว่าเป็นคนที่มีศิลปะอยู่ในตัวและสามารถสร้างมูลค่าได้ง่ายมาก โดยเฉพาะการเย็บผ้าถือว่าเป็นงานศิลปะที่ต้องอาศัยความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่การออกแบบ การทำการตัดเย็บออกมาเป็นชิ้นงาน ดังนั้นสำหรับใครที่ชอบและมีความสุขในการตัดเย็บแล้ว ...

พัฒนาการทางด้านร่างกายทำได้ด้วยงานศิลปะ

เด็กเล็กกับพัฒนาการทางด้านร่างกายทำได้ด้วยงานศิลปะเด็กเล็กกับพัฒนาการทางด้านร่างกายทำได้ด้วยงานศิลปะ

            พัฒนาการในวัยเด็กถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่พ่อแม่ควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะเด็กเป็นวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและสมองไปพร้อมกัน ซึ่งหากเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปีแรกไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ ทั้งด้านภาษา การสื่อสาร การจดจำและการเรียนรู้ ดังนั้นช่วง 3 ปีแรกจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กควรให้ความสำคัญทั้งด้านสมองและด้านร่างกายไปพร้อมกัน ซึ่งการพัฒนาร่างกายนั้น สามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และเสริมด้วยการทำงานศิลปะจึงจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อสมองให้มีความเข็งแรงได้             ...