ข้อควรรู้ หากต้องการออกแบบระบบ Automation

ออกแบบระบบ automation โดย Pico

การออกแบบระบบ Automation คือ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่มีการใช้งานในเครื่องมือกลุ่มเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการนำเอาการออกแบบระบบ Automation เข้ามาใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งระบบควมคุมอัตโนมัตินี้ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับการผลิต สร้างความเป็นมาตรฐานให้กับการผลิต และยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 

แต่การจะออกแบบระบบ Automation ให้ออกมามีการใช้งานที่ดีได้นั้น ก็มีข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ เพื่อให้การใช้งานระบบ Automation นั้น มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด จะมีอะไรบ้าง ลองตามมาดูกันได้เลย 

ข้อควรรู้ หากออกแบบระบบ Automation และใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพ 

  • นึกถึงข้อจำกัดของเครื่องจักร 

การออกแบบระบบ Automation นั้น คือการนำเอาระบบนั้นมาใช้งานกับเครื่องจักร ซึ่งมีระบบการทำงานตามคำสั่ง และมีข้อจำกัดในตัวของมันเอง ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้มนุษย์ในการทำงาน ดังนั้น การออกแบบระบบ Automationจึงต้องนึกถึงข้อจำกัดของเครื่องจักร อย่างเช่นกลไกการทำงานที่สามารถตั้งค่าให้หยิบจำได้สูงสุดในจำนวนที่มากเท่าใด หรือหยิบจับได้ในระยะทางไกลเท่าใด เครื่องจักรไม่เหนื่อยก็จริง แต่มันจะไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนกับมนุษย์ ดังนั้น เมื่อจะออกแบบระบบ Automation จึงต้องคำนึงถึงการทำงานที่ตอบรับกับระบบของเครื่องจักรกล และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดด้วย 

  • การผลิตที่ป็นไปในทางเดียวกัน 

กระบวนการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ลองจินตนาการถึงตอนที่แกะสินค้าชิ้นหนึ่งออกมาแล้วมีการจัดวางส่วนประกอบในแพคเกจได้อย่างเป็นสัดส่วน สิ่งนั้นแหละที่เป็นสินค้าที่มาจากการผลิตที่ไปในทางเดียวกัน ดังนั้น เมื่อจะออกแบบระบบ Automation จึงต้องคำนึงถึงสินค้าที่ต้องการผลิต ว่าต้องการให้ออกมาเป็นแบบไหน และต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก่อน เพื่อให้สินค้าออกมาดูดีที่สุด 

ออกแบบระบบ automation โดย Pico
  • ชิ้นส่วนที่เหมาะกับการใช้งาน 

เลือกชิ้นส่วนต่าง ๆ สำหรับออกแบบระบบ Automation ให้มีความเหมาะสมและเข้ากันกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ และชิ้นส่วนนั้น ๆ จะต้องสามารถใช้งานกับการควบคุมอัตโนมัติได้ดีด้วย ลองพิจารณาถึงกระบวนการทำงานให้ละเอียดถี่ถ้วน จากนั้นจึงเลือกชิ้นส่วนที่เหมาะกับการใช้งานมาพัฒนาต่อ เพื่อให้ได้ระบบที่สมบูรณ์ที่สุด 

  • กล้องก็สำคัญ 

การออกแบบระบบ automation โดย Pico เพื่อใช้งานกับเครื่องจักรนั้น จะลดการใช้แรงงานจากมนุษย์ลดได้เป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็จะไม่มีสายตาที่ช่วยในการตรวจสอบ ดังนั้น การใช้กล้องเพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานต่าง ๆ ตลอดจนการนำกล้องมาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบ Automation จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะถ้ากล้องมีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้กระบวนการทำงาน ดำเนินไปได้เร็วขึ้น บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นด้วย 

  • Packaging 

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่ผู้ออกแบบระบบ Automation ควรคำนึงถึงก็คือ การออกแบบ Packaging นั่นเอง เพราะการออกแบบวัสดุหีบห่อให้ออกมาสวยงาม ใช้งานได้สะดวก ก็จะช่วยให้การจัดการระบบการทำงานของเครื่องจักรได้ง่ายขึ้น และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เพื่อให้สินค้าที่ออกมา มีสภาพที่ดีที่สุดนั่นเอง 

You Might Also Like