3 ธุรกิจที่ PICO ภูมิใจนำเสนอ

https://www.pico.co.th/

PICO หรือบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด บริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องมือวัด วิเคราะห์ และควบคุมระบบกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่น อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดย PICO ได้แบ่งธุรกิจของตนเองออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ ดังนี้

3 ธุรกิจที่ PICO ภูมิใจนำเสนอ

PICO ได้แบ่งธุรกิจของตนเองออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ ดังนี้

  • ธุรกิจขายสินค้า : ฝ่ายขายและการตลาดของ PICO มีหน้าที่ติดตามพัฒนาการทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการต่างๆบนพื้นฐานของงานเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและควบคุม โดยวิเคราะห์วางแผนการตลาดและการขายให้สอดคล้องกัน ให้บริการทางการขาย การแก้ไขปัญหาผ่านตัวสินค้า นำเสนอทางเลือกด้วยคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม 
  • ธุรกิจบริการ และออกแบบโซลูชั่น : PICO เป็นผู้นำทางด้านระบบเครื่องมือวัดวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตและห้องปฏิบัติการ รวมถึงงานตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษในโรงงานและในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานของลูกค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนและสามารถตอบสนองนโยบายและข้อกำหนดกฎหมายของทางราชการ ทั้งนี้ PICO  ยังได้ขยายกิจการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและผู้ประกอบการรายย่อย โดย PICO และพนักงานทุกคนใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่การรับความต้องการของลูกค้า มาวิเคราะห์และเพิ่มเติมรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการออกแบบและคัดเลือกสเปคของสินค้าในการประกอบรวมเป็นโซลูชั่นส์เพื่อนำเสนอรายละเอียดงบประมาณและระยะเวลาในการจัดหาให้กับลูกค้า 
  • ธุรกิจบริการหลังการขาย และสัญญาซ่อมบำรุง : PICO มีบริการแบบครบวงจร ครอบคลุมการให้บริการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ระบบและอุปกรณ์เครื่องมือของลูกค้าทั้งภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการดูแลบำรุงรักษาให้การสนับสนุนงานบริการติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค พร้อมบริการหลังการขาย สำหรับระบบหรืออุปกรณ์ที่ได้จำหน่ายออกไปยังลูกค้าทุกราย ทีมบริการเทคนิคที่มีความชำนาญในการให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วนี้ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ในสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงการ

และนี่คือข้อมูลที่ลูกค้าทุกคนควรทราบก่อนมาเลือกใช้บริการ https://www.pico.co.th/ หรือบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด บริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องมือวัด วิเคราะห์ และควบคุมระบบกลุ่มอุตสาหกรรม 

You Might Also Like