About

About Code & Canvas

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Codeandcanvas แหล่งรวบรวมเรื่องน่ารู้ด้านศิลปะและธุรกิจ 

เพราะศิลปะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น เราเป็นบล็อกที่สำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ว่าสามารถใช้ศิลปะเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้อย่างไร และศิลปินสามารถใช้หลักการทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สร้างสรรค์ได้อย่างไร เราหวังว่าเว็ปไซต์ของคุณจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากขึ้น