Business

บริการส่งข้อความ ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างไร

เมื่อพูดถึงการส่งข้อความหรือส่ง sms สำหรับการใช้งานของคนทั่วไปในปัจจุบัน อาจไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเนื่องจากมีแอพพลิเคชั่นหรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ช่วยในการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วกว่า แต่สำหรับธุรกิจแล้วถือว่าส่งข้อความผ่าน SMS หรือ SMS Marketing เป็นเครื่องมือที่สำคัญช่วยให้การตลาดสามารถประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่แพ้การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ เลยก็ว่าได้ ทำไม SMS จึงมีความสำคัญกับธุรกิจ SMS คือ อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารหรือส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเชิญชวนให้ซื้อสินค้า ข้อความที่แฝงลิ้งค์เว็บไซต์ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ โปรโมชั่นหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น สาเหตุที่ SMS มีความสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการส่งข้อความในรูปแบบที่สั้น กระชับ ได้ใจความ และส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคได้โดยตรง ทั่วทุกมุมโลกแม้ไม่มีสัญญาณ เนื่องจาก SMS จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ และรอจนกว่าจะมีสัญญาณ เพื่อทำการส่งข้อความนั้นไปยังผู้รับสารจนสำเร็จ  การส่งข้อความผ่าน  SMS ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมหรือสร้างการรับรู้แบรนด์ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับธุรกิจ นอกจากนั้นการส่ง SMS ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงและรวดเร็ว เหนือสิ่งอื่นใดคือมีต้นทุนการโฆษณาที่ถูก และได้รับความสนใจมากกว่าการส่งอีเมลแบบธรรมดา ในปัจจุบันประเทศไทยของเรามีบริษัทหลายแห่งที่ให้บริการส่งข้อความ SMS นอกจากนั้น บางบริษัทยังมีการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายช่วยสร้าง Content ที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีบริการ SMS …

บริการส่งข้อความ ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างไร Read More »

https://www.pico.co.th/

3 ธุรกิจที่ PICO ภูมิใจนำเสนอ

PICO หรือบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด บริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องมือวัด วิเคราะห์ และควบคุมระบบกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่น อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดย PICO ได้แบ่งธุรกิจของตนเองออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ ดังนี้ 3 ธุรกิจที่ PICO ภูมิใจนำเสนอ PICO ได้แบ่งธุรกิจของตนเองออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ ดังนี้ ธุรกิจขายสินค้า : ฝ่ายขายและการตลาดของ PICO มีหน้าที่ติดตามพัฒนาการทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการต่างๆบนพื้นฐานของงานเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและควบคุม โดยวิเคราะห์วางแผนการตลาดและการขายให้สอดคล้องกัน ให้บริการทางการขาย การแก้ไขปัญหาผ่านตัวสินค้า นำเสนอทางเลือกด้วยคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม  ธุรกิจบริการ และออกแบบโซลูชั่น : PICO เป็นผู้นำทางด้านระบบเครื่องมือวัดวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตและห้องปฏิบัติการ รวมถึงงานตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดมลพิษในโรงงานและในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานของลูกค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนและสามารถตอบสนองนโยบายและข้อกำหนดกฎหมายของทางราชการ ทั้งนี้ PICO  ยังได้ขยายกิจการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและผู้ประกอบการรายย่อย โดย PICO …

3 ธุรกิจที่ PICO ภูมิใจนำเสนอ Read More »

ออกแบบระบบ automation โดย Pico

ข้อควรรู้ หากต้องการออกแบบระบบ Automation

การออกแบบระบบ Automation คือ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่มีการใช้งานในเครื่องมือกลุ่มเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการนำเอาการออกแบบระบบ Automation เข้ามาใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งระบบควมคุมอัตโนมัตินี้ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำให้กับการผลิต สร้างความเป็นมาตรฐานให้กับการผลิต และยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้  แต่การจะออกแบบระบบ Automation ให้ออกมามีการใช้งานที่ดีได้นั้น ก็มีข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ เพื่อให้การใช้งานระบบ Automation นั้น มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด จะมีอะไรบ้าง ลองตามมาดูกันได้เลย  ข้อควรรู้ หากออกแบบระบบ Automation และใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพ  นึกถึงข้อจำกัดของเครื่องจักร  การออกแบบระบบ Automation นั้น คือการนำเอาระบบนั้นมาใช้งานกับเครื่องจักร ซึ่งมีระบบการทำงานตามคำสั่ง และมีข้อจำกัดในตัวของมันเอง ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้มนุษย์ในการทำงาน ดังนั้น การออกแบบระบบ Automationจึงต้องนึกถึงข้อจำกัดของเครื่องจักร อย่างเช่นกลไกการทำงานที่สามารถตั้งค่าให้หยิบจำได้สูงสุดในจำนวนที่มากเท่าใด หรือหยิบจับได้ในระยะทางไกลเท่าใด เครื่องจักรไม่เหนื่อยก็จริง แต่มันจะไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนกับมนุษย์ ดังนั้น เมื่อจะออกแบบระบบ Automation จึงต้องคำนึงถึงการทำงานที่ตอบรับกับระบบของเครื่องจักรกล และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดด้วย  การผลิตที่ป็นไปในทางเดียวกัน  กระบวนการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ลองจินตนาการถึงตอนที่แกะสินค้าชิ้นหนึ่งออกมาแล้วมีการจัดวางส่วนประกอบในแพคเกจได้อย่างเป็นสัดส่วน สิ่งนั้นแหละที่เป็นสินค้าที่มาจากการผลิตที่ไปในทางเดียวกัน ดังนั้น เมื่อจะออกแบบระบบ Automation จึงต้องคำนึงถึงสินค้าที่ต้องการผลิต ว่าต้องการให้ออกมาเป็นแบบไหน และต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก่อน เพื่อให้สินค้าออกมาดูดีที่สุด  ชิ้นส่วนที่เหมาะกับการใช้งาน  เลือกชิ้นส่วนต่าง ๆ สำหรับออกแบบระบบ Automation ให้มีความเหมาะสมและเข้ากันกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ …

ข้อควรรู้ หากต้องการออกแบบระบบ Automation Read More »

เกียร์มอเตอร์

4 เหตุผลที่เราจำเป็นต้องรู้ก่อนจะซื้อเกียร์มอเตอร์

                หากเราพูดถึงมอเตอร์เราคงรู้จักกันดีแน่นอนเพราะเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และมีให้เราได้เห็นตามทั่วไปในการใช้งานไม่ว่าจะพัด ลม หรือ เครื่องซักผ้า แต่ถ้าหากว่าเราพูดถึงเกียร์มอเตอร์ กันละ เราอาจจะสงสัยกันอย่างแน่นอน เพราว่าไม่ใช่คำที่เราได้ยินบ่อยมากนัก เพราะเป็นของที่ใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่า  และสำหรับคนที่ต้องการหาซื้อเกียร์มอเตอร์ เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องรู้ข้อมูลก่อนที่จะซื้อเกียร์มอเตอร์ ใช้งานเกียร์มอเตอร์ประเภทใด             เกียร์มอเตอร์ นั้นมีหลากหลายประเภทว่าใช้ไฟฟ้าแบบไหนในการทำงาน อย่างแรกที่เราต้องรู้ เลยนั้นคือว่าไฟประเภทใดที่เราจำเป็นต้องใช้ ไฟแบบไหนที่จำเป็นต้องใช้ และ เกียร์มอเตอร์ ที่เราต้องการนั้นใช้ประเภทใด เกียร์มอเตอร์ รูปแบบใด             ข้อต่อมานั้นในเรื่องของรูปแบบของเกียร์มอเตอร์ เกียร์มอเตอร์นั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น แบบตัวหนอน แบบสะพาน แบบแฉก แบบเสี้ยม และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อเกียร์มอเตอร์ นั้นเราจำเป็นต้องรูปว่าราต้องการใช้รูปแบบใดเพราะถ้าหากซื้อไปผิดอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้นะครับ เกียร์มอเตอร์ ขนาดเท่าไหร่             เกียร์มอเตอร์ นั้นนอกจากจะมีหลากหลายรูปแบบแล้ว  ก็ยังหลากหลายขนาดอีกด้วย การที่เราจะต้องการใช้งานเกียร์มอเตอร์นั้นเราจำเป้นต้องรู้ขนาดด้วยเพื่อให้เครื่องจักรที่เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ทดรอบความเร็วเท่าใด             เกียร์มอเตอร์ นั้นถูกนำไปใช้ในเรื่องของการทดรอบความเร็วก็มีมากด้วยเช่นกันดังนั้นหากเราอยากจะซื้อเกียร์มอเตอร์ เพื่อไปใช้ในการทดรอบความเร็วนั้นเราจะต้องรู้รอบความเร็วที่ต้องการก่อนนะครับเพราะว่ามีการทดรอบอัตราความเร็วตั้งแต่ 1:5  ไปจนถึง 1:3600 เลยครับ                 ดังนั้นหากท่านเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการจะซื้อ …

4 เหตุผลที่เราจำเป็นต้องรู้ก่อนจะซื้อเกียร์มอเตอร์ Read More »

หางานโคราช

สิ่งที่นักศึกษายังไม่รู้ในตอนหางาน เพราะมหาลัยอาจจะยังไม่ได้สอน

                สมัยที่เราเรียนรู้อยู่สิ่งที่เราเรียนรู้ในห้องนั้นก็คงเป็นความรู้จากในตำรา ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าสถาบันทางการศึกษานั้นจะต้องนำเอาความรู้มาให้เด็ก ๆ แต่มีความรู้อีกชุดหนึ่งที่ทางสถาบันทางการศึกษานั้นอาจจะยังไม่ได้สอน  และจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรียนจบแล้ว นั้นคือ “บทเรียนชีวิต”  ดังนั้นเราจะมาดูกันครับว่า เรื่องอะไรบ้างที่เราจะหาไม่ได้จากในสถาบันทางการเรียน และ จำเป้นต้องออกมาเรียนรู้เอง 1.การหางานนั้นยากมากในช่วงแรก             การหางานในช่วงตอนเป็นนักศึกษานั้นค่อนข้างยากมาก  ยิ่งพึ่งเรียนจบมาจะยิ่งมากเป็นพิเศษนั้นก็เพราะเรา “ไม่มีประสบการณ์ทำงาน” ดังนั้นบริษัทจึงไม่ค่อยอยากจะรับสักเท่าไหร่ และ เมื่อเราไม่มีประสงการณ์ก็จะไม่ค่อยมีที่ไหนรับ วน ๆ อยู่อย่างนี้สักพักใหญ่ ๆ เลยครับ 2.งานบริการคืองานแรก “ที่จะต้องเจอ”             เกือบ 90 % งานบนโลกของเราเป็นงานบนิการไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟตามร้านอาหารต่าง ๆ หรือพนักงาน Sale ตามร้าน หรือ ห้างสรรสินค้าต่าง ๆ นั้นก็เพราะว่างานบริการนั้นไม่ต้องการวุฒิการศึกษาที่สูงมากนัก และไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ ในการขายของ ถ้าหากมีขยัน และ เรียนรู้ตัวสินค้า 3.เราจะทำงานไม่ตรงสายทันทีหากว่าเรียนผิดจังหวัด             ไม่ใช่ว่าเราเกิดผิดจังหวัด หรืออะไรนะครับ แต่นั้นเป็นสังคมส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น   น้อง ๆ หางานโคราช แต่ในตำแหน่ง …

สิ่งที่นักศึกษายังไม่รู้ในตอนหางาน เพราะมหาลัยอาจจะยังไม่ได้สอน Read More »

ขนส่งไปชลบุรี

ส่งของไปต่างจังหวัด เราสามารถใช้บริการช่องทางใดได้บ้าง ?

                ปัจจุบันการขนส่งนั้นเติบโตขึ้นอย่างมาก มีบริการขนส่งมากมาย และมีวิธีการขนส่งมากมาย วันนี้เรามีทางเลือกในการขนส่งมาให้ทุกคนได้รับรู้กันว่าว่าในปัจจุบันเราสามารถส่งสินค้าหรือขนส่งไปชลบุรีกันว่าเราจะสามารถขนส่งไปทางไหนได้บ้าง ? เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าจะส่งทางไหนได้บ้าง ? รถไฟ             เป็นวิธีแบบดั้งเดิมที่ใช้กันเมื่อนานมาแล้วโดยจะให้คนที่ต้องการฝากส่งนั้นติดต่อกับทางสถาณเพื่อฝากของไปยังสถานีต่าง ๆ ที่ต้องการฝากส่ง ส่วนค่าบริการนั้นจะคิดตามจำนวนน้ำหนักของที่ฝากส่ง แต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นวิธีนี้กันสักเท่าไหร่ รถทัวร์             เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เมื่อก่อนใช้กันเยอะด้วยเช่นกันโดยคนที่ต้องการฝากส่งนั้นจะติดต่อการทางรถทัวร์ว่ามีของที่ต้องการฝาก และ ให้คุยพร้อมติดต่อสถาณที่นัดรับสินค้า และ ส่งสินค้าที่ไหน โดยวิธีนี้เมื่อก่อนก็ใช้กันเยอะแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นกันแล้วเนื่องจากมีข่าวของหายบ่อย ๆ การฝากส่งด้วยรถทัวร์จึงไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่ บริการขนส่ง             ต่อมาคือเริ่มมีบริการขนส่งมากขึ้น โดยจะมีการบริการขนส่งข้ามจังหวัดมากขึ้น ซึ่งเป็นบริการยอดฮิตในปัจจุบันด้วย โดยค่าบริการนั้นจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของ ถ้าหนักมากราคาส่งก็จะมากตามไปด้วย ถ้าน้ำหนักน้อยราคาก็จะถูกลง  ซึ่งปัจจุบันเป็นบริการที่ยอดฮิตด้วยเช่นกัน บริการขนส่งด่วน              เป็นบริการที่น่าสนใจที่มบริการส่งกรุงเทพ และ ปริมณฑล ที่จะสามารถส่งสินค้าได้รวดเร็ว โดยมีบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีขนส่งไปชลบุรีอีกด้วยและยังออกต่างจังหวัดได้อีก  โดยหากต้องการรถขนส่งจริง ๆ สามาถเรียกให้มารับได้ภาย ใน 1 ชม .อีกด้วย เรียกว่าเป็นบริการขนส่งแบบด่วนทันใจเลยก็ว่าได้                 คิดว่านี้คงจะหมดแล้วสำหรับบริการขนส่งภายในประเทศนะครับ จริง ๆ …

ส่งของไปต่างจังหวัด เราสามารถใช้บริการช่องทางใดได้บ้าง ? Read More »