Home

Trending News


No post found!

Art


No post found!

Business


หางานโคราช

สิ่งที่นักศึกษายังไม่รู้ในตอนหางาน เพราะมหาลัยอาจจะยังไม่ได้สอน

                สมัยที่เราเรียนรู้อยู่สิ่งที่เราเรียนรู้ในห้องนั้นก็คงเป็นความรู้จากในตำรา ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าสถาบันทางการศึกษานั้นจะต้องนำเอาความรู้มาให้เด็ก …
Read More
1 2 3 4 5 6 7 8

Society